Agencja Reklamowa, Studio Graficzne, Zabrze Katowice Gliwice Ruda Śląska

Lifting logo


Drogi Przedsi?biorco!
Drogi Specjalisto d/s marketingu!

Czy Twoja firma posiada ju? rozpoznawalne logo, ale z jaki? przyczyn nie spe?nia ono obowi?zuj?cych standardw lub nie jeste? z niego do ko?ca zadowolony? Je?li odpowied? brzmi tak- to radzimy nie zmienia? ca?kowicie wygl?du znaku graficznego, ale zafundowa? mu lifting. Operacja: lifting logo polega na zmodernizowaniu dotychczasowego symbolu, wprowadzeniu pewnych zmian, ktre nadadz? mu bardziej atrakcyjny, nowoczesny wygl?d.

Je?li chcesz w niedrogi sposb poprawi? wizerunek Twojej firmy to zadzwo? lub wy?lij nam maila, ch?tnie opowiemy o szczeg?ach!