Agencja Reklamowa, Studio Graficzne, Zabrze Katowice Gliwice Ruda Śląska

Czerwona ?yrafa

Zale?y nam na wykreowaniu pozytywnego wizerunku Twojej Firmy - w zwi?zku z tym szczeg?owo dopracowujemy projekt jaki nam zlecasz. Tylko wtedy mamy pewno??, i? owocem naszej pracy b?dzie odpowiednia jako??. Nie oddamy w Twoje r?ce czego?, z czego sami nie jeste?my zadowoleni!


Cennik zamieszczony na naszej stronie ma charakter orientacyjny. Ka?dy projekt wyceniamy indywidualnie, adekwatnie do jego stopnia z?o?ono?ci, Twoich wymaga? etc.

Ceny wybranych projektw graficznych

logo
od 350 PLN

ulotka
od 150 PLN

wizytwka
od 60 PLN

ok?adka ksi??ki
od 300 PLN

zaproszenie
od 70 PLN

plakat
od 250 PLN

ksi?ga identyfikacji wizualnej
od 800 PLN

Ceny gotowych wydrukw

w cen? wliczony jest autorski projekt graficzny

1000 szt. ulotek A6
od 250 PLN

1000 szt. wizytwek papierowych 50 x 90 mm
od 150 PLN

1000 szt. papieru firmowego
od 210 z?

NOWO??!
1000 szt. plastikowych wizytwek (PCV)
od 450 z?

Ceny pozosta?ych us?ug

zawarto?? drukw
reklamowych
od 100 PLN za stron?

slogan reklamowy
od 150 PLN

oznakowanie samochodu
od 300 PLN

makieta architektoniczna
od 1500 PLN